nedjelja, 22. kolovoza 2021.

Uvod

 Neka je hvala Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom Samilosnom, Koji pobjeđuje silnike i ohole, a Pomagač je slabih i onih kojima je učinjena nepravda, Onome koji Svoje blagodati daje svim Svojim robovima, i vjernicima i nevjernicima, mnogobošcima i oholima, Onome koji Svoj blagoslov daje svim Svojim stvorenjima kroz uputu i pažnju i plemenitošću. Pa kaže Uzvišeni:

“Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.”Isra', 70

Neka je hvala Onome Koji je melekima naredio da nam se poklone, a onoga koji je odbio prokleo. Neka je hvala Onome Koji nas je naputio ovome, a ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Neka je hvala Allahu koji nam je pripremio put da pod Njegovom pažnjom i u sjeni pokornosti Njemu steknemo stepene visokog savršenstva, i Koji nam je osvijetlio tmine i Istinu učinio vidljivom jakim dokazima i jasnim argumentima, i Koji nam je slao poslanike od nas da nas pouče Njegovim ajetima, koji nas izvode iz tame na svjetlo, spašavaju nas od slijepe zablude i koji nam je učinio razum postojanim vođom kojim ćemo tražiti Pravi put kad god naša osjetila ostanu nemoćna spram zamršenog pitanja. Neka je salavat i selam, blagoslovi i pozdravi na onog koji je došao kao milost čovječanstvu, sejjidina i mevlana, našeg vođu, Muhammeda sina Abdullahova, pečata vjerovjesnika i prvaka među ljudima, onoga kome je data milost i visoko mjesto, onoga kome je dato pohvaljeno mjesto na obećani dan i šefat koji će biti primljen od njega!


Neka je salavat i selam na njegov dobri, čisti Ehli-bejt, čiju poziciju je Allah uzvisio, učinio ih garancijom ummetu da ako ih budu slijedili neće biti upropašteni, učinio ih spasiocima ummeta od zablude i spasom vjernika od utapanja! Onaj ko se bude držao za uže njihovog velajeta (vodstva i zaštite) je vjernik, plemenita porijekla, a onaj ko je skrenuo s njihova puta je munafik, ružna porijekla. Onoga ko ih voli čeka milost, a onoga ko ih mrzi čeka kazna. Čovjek neće stići do svoga Gospodara, osim ako bude slijedio njihov utrti put, niti će ući, osim kroz njihova vrata.

Neka je Allahovo zadovoljstvo sa njihovim sljedbenicima i onima koji ih vole od prvih ashaba koji su im položili prisegu vjernosti u pomaganju vjere, te ostali dosljedni svom obećanju i bili od onih zahvalnih, kao i na one koji ih slijede radeći dobra djela sve do Sudnjeg dana! Dragi Bože, molimo Te da nam daš plemenitu državu u kojoj će islam vladati, a njeni stanovnici biti poštovani, a kojom će biti poniženi licemjerstvo i njegove pristalice!


Učini da u njoj budemo oni koji će pozivati na pokornost Tebi, biti vođe na Tvom putu i opskrbi nas dostojanstvom na Dunjaluku i Ahiretu, Tvojom milošću, o Najmilostiviji! Gospodaru, raširi moja prsa, olakšaj moj posao, odriješi uzao sa mog jezika kako bi razumjeli moj govor! Učini da svako ko pročita moju knjigu, krene prema Istini, sa Tvojom dozvolom, a ostavi pristrasnost, Tvojom milošću i blagodati! Samo si Ti to moćan i niko drugi, sem Tebe to ne može!

Molim Te Tvojom plemenitošću i uzvišenošću, moći i savršenošću, Tvojom ljubavi prema Tvojim robovima, otvori oči vjernika, onih koji vjeruju u Tvoju jednoću i vjeruju u poslanstvo Tvog miljenika, Muhammeda, ponizni pred Istinom u koju nema nikakve sumnje, kako bi pronašli pravi put, Tvojom milošću i spoznali vrijednost Imama iz Porodice Tvog Poslanika, i kako bi se ujedinili u borbi za uzdizanje vjere, velikom mudrošću, lijepim savjetom i iskrenim bratstvom! A fesad je obuhvatio i Zemlju i mora!


Da nije strpljenja koji si nam stvorio i udahnuo, očaj bi obuzeo naša srca i postali bi od gubitnika, jer nadu u Allahovu milost gube samo nevjernici. Učini nas, dragi Bože, od onih koji su strpljivi, a ne od onih koji očajavaju! Dragi Bože, budi Tvome prijatelju Hudžet ibn Hasanu, neka je Tvoj salavat na njega i njegove očeve ovog trenutka i u svakom trenutku, Zaštitnik, Čuvar, Vođa i Pomagač, sve dok ga ne nastaniš na Zemlji i dugo ga poživiš! Učini nas njegovim pomagačima i da postignemo šehadet boreći se uz njega, a pokoravajući se Tebi i na Tvom putu!


Ti si Onaj Koji sve čuješ i znaš! Dragi Bože, ne skreni naša srca, kada si ih uputio, podari nam milost od Sebe, Ti si Onaj koji daruješ! Gospodaru, Ti ćeš okupiti sve ljude na Dan u koji nema sumnje. Allah ne krši svoja obećanja. I naša posljednja molba, neka je zahvala Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Muhammeda i njegovu čistu porodicu!


 

Nema komentara:

Objavi komentar

Sa dr. Musavijem i sa djelom Et-Tashih (Ispravak)

  Sreo sam se sa grupom obrazovanih mladića u kući brata s   kojim su me vezale neke rodbinske veze. Njegova kuća se   nalazila u okolini Pa...